USDJPY tiếp cận mục tiêu - Phân tích - 27-11-2020


Economy analysis


Cặp USDJPY mở giao dịch ngày hôm nay với xu hướng giảm rõ ràng để tiếp cận mục tiêu chờ đợi đầu tiên của chúng tôi ở mức 103,65 và chúng tôi đề xuất việc tiếp tục giảm để phá vỡ mức này và mở đường để hướng tới 103,00 như một trạm tiêu cực tiếp theo.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng giảm trên cơ sở trong ngày và ngắn hạn, lưu ý rằng việc nắm giữ dưới 104,65 thể hiện điều kiện chính để đạt được các mục tiêu đã chờ đợi.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa mức hỗ trợ 103,20 và mức kháng cự 104,65

xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm