GBPUSD quay trở lại tăng - Phân tích - 27-11-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD quay trở lại tăng sau khi tiếp cận mức 1.3315, bắt đầu từ hôm nay tích cực để di chuyển trên ngưỡng kháng cự của kênh tăng, điều này giữ cho kịch bản xu hướng tăng có hiệu lực trong giai đoạn sắp tới, được hỗ trợ bởi EMA50, bên cạnh tín hiệu chồng chéo tích cực được cung cấp bởi stochastic , lưu ý rằng trạm tiếp theo của chúng tôi đạt mức 1.3482, trong khi để đạt được nó yêu cầu giữ trên 1.3315.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.3300 và kháng cự 1.3482.

< p>

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng