Phân tích cuối ngày đối với dầu thô 15-07-2020


Economy analysis


Giao dịch giá dầu thô với sự tích cực rõ ràng để tấn công mức 40,80 và giải quyết trên mức đó, điều này gợi ý người đứng đầu giá sẽ đạt được mức tăng tiềm năng hơn trong các phiên sắp tới, lưu ý rằng việc đóng cửa nến hàng ngày trên mức đã đề cập sẽ đẩy giá lên 43,05 làm mục tiêu tích cực tiếp theo.