USDCHF vượt qua mức trung bình động - Phân tích - 26-11-2020


Economy analysis


Cặp USDCHF đã giao dịch với sự tiêu cực rõ ràng vào ngày hôm qua sau khi vượt qua đường EMA50, hỗ trợ kỳ vọng tiếp tục xu hướng giảm chính và vẫn còn cơ hội để đạt được mục tiêu chờ đợi chính của chúng tôi là 0,9010.

Giá có thể chứng kiến ​​một số dao động đi ngang tạm thời bị ảnh hưởng bởi sự tích cực hiện tại ngẫu nhiên trước khi tiếp tục các giao dịch tiêu cực, lưu ý rằng việc tiếp tục giảm dự kiến ​​yêu cầu giữ dưới 0,9130 và quan trọng nhất dưới 0,9192.

< p>

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,9000 và kháng cự 0,9130.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm