Phân tích cuối ngày cho EURUSD 15-07-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD phải đối mặt với áp lực tiêu cực để tấn công mức 1,1470 và di chuyển xuống dưới mức này, điều này thúc giục theo dõi mức đóng cửa hàng ngày theo mức này, vì giữ dưới mức giá sẽ đặt áp lực tiêu cực tiềm năng hơn và hướng tới mục tiêu chính của nó. đạt 1.1270 trước khi có bất kỳ nỗ lực mới nào tăng lên.