GBPJPY cố gắng tiếp tục sự tích cực - Phân tích - 25-11-2020


Economy analysis


Cặp GBPJPY đã cố gắng cung cấp các giao dịch tích cực mới bằng cách giải quyết trên 139,40 để củng cố đường tăng giá có thể nhắm mục tiêu chủ yếu đến mức 140,65, đại diện cho phần mở rộng đối với mức kháng cự lịch sử xuất hiện trên biểu đồ.

Để đạt được điều này đòi hỏi bạn phải có thêm động lực tích cực, đảm bảo sự ổn định trên mức 138,40 để vượt qua mức 139,90 và đạt được mục tiêu đã đề cập mà không phải đối mặt với bất kỳ tổn thất nào do hình thành sự phục hồi giảm giá có hướng điều chỉnh.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 139,00 đến 140,65

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng