GBPJPY đạt mục tiêu - Phân tích - 24-11-2020


Economy analysis


Cặp GBPJPY đã hình thành cuộc biểu tình tích cực mạnh mẽ vào ngày hôm qua để nhận thấy việc di chuyển về phía mục tiêu 139,40, đối mặt với mức điều chỉnh Fibonacci 61,8%, trong khi giá có thể hình thành một số dao động đi ngang cho đến khi phá vỡ chướng ngại hiện tại để mở đường nhắm mục tiêu các mức mới có thể bắt đầu ở mức 139,90 và 140,65.

Sự ổn định của hàng rào hiện tại so với đợt tăng có thể buộc giá hình thành các giao dịch đi ngang hỗn hợp, với kỳ vọng sẽ di chuyển giữa hàng rào hiện tại và 138,40.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 138,40 đến 139,90

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng