Giá bạc đóng cửa tiêu cực - Phân tích - 24-11-2020


Economy analysis


Giá bạc đã phá vỡ mức 23,60 và đóng thanh nến hàng ngày dưới mức đó, để bắt đầu ngày hôm nay với mức giảm mới và di chuyển ra khỏi mức đã đề cập, điều này khiến giá quay đầu giảm và hướng đến mục tiêu tiêu cực là 22,17 trong thời gian tới cơ sở kỳ hạn.

Do đó, chúng tôi kỳ vọng sẽ chứng kiến ​​nhiều sự sụt giảm hơn trong ngày hôm nay, được hỗ trợ bởi áp lực tiêu cực hình thành bởi đường EMA50, lưu ý rằng việc vi phạm 23,60 sẽ ngăn kịch bản tiêu cực dự kiến ​​và đẩy giá sẽ tăng trở lại.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 22,50 và kháng cự 24,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho hôm nay: Giảm giá