Các cuộc biểu tình của Hewlett-Packard - Phân tích - 15-07-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của

Hewlett-Packard đã tăng 4,16% trong phiên cuối cùng với tín hiệu tích cực từ chỉ báo RSI trong khi giao dịch cùng với đường xu hướng ngắn hạn đi lên, với áp lực tích cực từ SMA 50 ngày, trong khi sẵn sàng đối phó với ngưỡng kháng cự 18,32 .

Do đó, chúng tôi hy vọng sẽ có thêm lợi nhuận cho cổ phiếu, đặc biệt là nếu ngưỡng kháng cự 18,32 bị phá vỡ, nhắm mục tiêu tiếp theo vào 20,20.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish