Cập nhật giữa ngày cho dầu Brent 15-07-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent cố gắng vi phạm mức 43,38, để gợi ý người đứng đầu giá dừng kịch bản tiêu cực được đề xuất gần đây, sẽ vẫn có hiệu lực trừ khi chúng tôi chứng kiến ​​mức đóng cửa hàng ngày trên mức đã đề cập, chờ kích hoạt hiệu ứng tiêu cực của stochastic để phục hồi giảm giá và tiếp tục theo dõi giảm giá mà mục tiêu 40,00 theo sau là 37,86 mức như các trạm chính tiếp theo.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 41,00 và kháng cự 44,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bearish