Cập nhật giữa ngày cho dầu thô 15-07-2020


Economy analysis


Giá dầu thô quay trở lại để tăng mức 40,80 ngay bây giờ, điều này thúc đẩy sự thận trọng từ giao dịch sắp tới, vì vi phạm mức này thể hiện chìa khóa để tăng thêm và tiếp tục xu hướng tăng chính, để tiến tới mức 43,05 ban đầu , trong khi giá cần củng cố dưới 40,80 để duy trì kịch bản xu hướng giảm hoạt động, mục tiêu đầu tiên của nó nằm ở 37,50.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 38,50 và Kháng cự 42,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bearish