Cập nhật giữa trưa cho AUDUSD 20-11-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD dao động với sự tích cực nhẹ nhàng để hướng tới việc tiếp tục xu hướng tăng chính, được hỗ trợ bởi EMA50, nhắc nhở bạn rằng mục tiêu chờ đợi của chúng tôi nằm ở 0,7413, có tính đến việc tiếp tục các điều kiện sóng tăng đang giữ trên 0,7255 và 0,7210.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,7240 và 0,7370

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng