Cập nhật giữa trưa cho dầu Brent 20-11-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent giao dịch tích cực để đạt đến ngưỡng kháng cự của tam giác đối xứng tại 44,75, chờ phá vỡ mức này để xác nhận sự tiếp tục của sóng tăng chính mà các mục tiêu chính tiếp theo của nó nằm ở mức 45,25 theo sau là 47,70, có tính đến sự tiếp tục của sóng tăng yêu cầu giữ trên 43,00.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 43,00 và kháng cự 46,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng