Cập nhật giữa trưa cho dầu thô 20-11-2020


Economy analysis


Giá dầu thô cho thấy các giao dịch tích cực hiện tại để tiếp cận ngưỡng kháng cự quan trọng 42,45 và như chúng tôi đã đề cập sáng nay, việc phá vỡ mức này là cần thiết để xác nhận tăng lên 43,75 theo sau là 44,80 mức đại diện cho các mục tiêu chính tiếp theo của chúng tôi, để giữ tổng quan tăng giá của chúng tôi trong các phiên sắp tới trừ khi phá vỡ mức 40,05 và giữ dưới mức đó, nhắc nhở bạn rằng EMA50 tiếp tục hỗ trợ mức tăng được đề xuất.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 40,50 và 43,75 kháng cự.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng