Cập nhật giữa trưa cho Vàng 20-11-2020


Economy analysis


Giá vàng cho thấy giao dịch đi ngang kể từ buổi sáng, nằm trên mức 1860,90 và miễn là giá trên mức này, tổng quan về xu hướng tăng giá của chúng tôi sẽ vẫn có giá trị cho ngày hôm nay, nhắc nhở bạn rằng chúng ta cần phải phá vỡ mức 1875,00 để củng cố kỳ vọng hướng tới mục tiêu tích cực tiếp theo của chúng tôi là 1901.80.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1850.00 và kháng cự 1890.00.

xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng tổng thể