Cập nhật giữa ngày cho GBPUSD 20-11-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD vẫn nằm trên đường hỗ trợ xuất hiện trên biểu đồ, nhận thấy rằng stochastic cho thấy tín hiệu mua quá mức hiện đang chờ thúc đẩy giá tiếp tục xu hướng giảm dự kiến ​​cho ngày hôm nay và giá cần phá vỡ 1.3260 để giảm bớt nhiệm vụ hướng tới mục tiêu chờ đợi chính đầu tiên của chúng tôi là 1.3105, nhắc bạn rằng điều quan trọng là phải giữ dưới 1.3320 để tiếp tục đà giảm được đề xuất.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 1.3160 hỗ trợ và kháng cự 1.3340.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm