Cập nhật giữa ngày cho EURUSD 20-11-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD cho thấy một số xu hướng giảm giá bị ảnh hưởng bởi tiêu cực ngẫu nhiên và miễn là giá trên 1.1825, tổng quan về xu hướng tăng giá của chúng tôi sẽ vẫn có giá trị cho ngày hôm nay, được hỗ trợ bởi EMA50 bảo vệ hỗ trợ đã đề cập, nhắc nhở bạn rằng chúng tôi đã chờ đợi mục tiêu đạt được 1.2011.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1800 và kháng cự 1.1970.

Xu hướng dự kiến ​​cho hôm nay: Tăng giá