Cập nhật giữa ngày cho Bạc 15-07-2020


Economy analysis


Giá bạc cho thấy các giao dịch tích cực mới vượt qua đỉnh được ghi nhận vào 19,36, hỗ trợ cho kỳ vọng đạt được nhiều lợi nhuận hơn trong giai đoạn sắp tới và cách mở ra để đạt được mục tiêu chính tiếp theo của chúng tôi tại 19,64, xem xét việc tiếp tục của sóng tăng yêu cầu giữ trên 18,50.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 19,00 và kháng 19,60.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish