GBPJPY bắt đầu tăng - Phân tích - 20-11-2020


Economy analysis


Cặp GBPJPY đã thành công khi giữ trên mức 137,11, để tạo thành hỗ trợ mạnh mẽ chống lại các giao dịch giảm giá điều chỉnh, nhận thấy sự bắt đầu của việc cung cấp sóng tăng bằng cách chạm vào mức 137,95, trong khi việc thoát ra khỏi vùng quá bán sẽ hỗ trợ tổng quan tăng giá của chúng tôi bằng cách cung cấp động lượng tích cực để tăng cơ hội ghi các mục tiêu bổ sung có thể mở rộng đến 138,80 sau đó là 139,40.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 137,00 đến 138,80

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng