Giá đồng giữ xu hướng tăng - Phân tích - 20-11-2020


Economy analysis


Giá đồng đã kết thúc đợt phục hồi tiêu cực bằng cách đóng cửa dương trên đường hỗ trợ của kênh tăng giá nhỏ ở mức 3,1400, để tăng cơ hội tiếp tục nỗ lực tăng giá ngay bây giờ, do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục chờ đợi để thu thập thêm động lượng tích cực để quản lý giữ trên 3,2350, tiếp theo là đạt mục tiêu chính ở mức 3,3570.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 3,1750 đến 3,2750

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng