USDCHF tiếp tục sự suy giảm - Phân tích - 20-11-2020


Economy analysis


Cặp USDCHF tiếp tục giao dịch tiêu cực sau khi kiểm tra đường kháng cự xuất hiện trên biểu đồ, hỗ trợ việc tiếp tục tổng quan về xu hướng giảm của chúng tôi trên cơ sở trong ngày và ngắn hạn và con đường mở ra hướng tới 0,9010 đại diện cho mức tiếp theo của chúng tôi mục tiêu chính.

Mặt khác, chúng tôi cần lưu ý rằng việc vi phạm 0.9192 sẽ ngăn kịch bản tiêu cực và đẩy giá điều chỉnh tăng giá hơn trong ngắn hạn.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,9030 và kháng cự 0,9150.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm