AUDUSD ổn định - Phân tích - 20-11-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD cho thấy các giao dịch đi ngang trong các phiên trước đó, giữ mức ổn định trên 0,7255, giữ cho tổng quan về xu hướng tăng giá của chúng tôi hợp lệ và tích cực trên cơ sở trong ngày và ngắn hạn, được hỗ trợ bởi đường EMA50, chờ đến mức 0,7413 là mục tiêu chính tiếp theo .

Mặt khác, chúng ta cần lưu ý rằng việc phá vỡ mức 0,7255, theo sau là mức 0,7210 sẽ ngăn đà tăng dự kiến ​​và ép giá kiểm tra 0,7135 trước khi có bất kỳ nỗ lực tăng mới nào.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,7240 và 0,7370

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng