Giá bạc đạt mục tiêu - Phân tích - 20-11-2020


Economy analysis


Giá bạc đã thành công trong việc đạt được mục tiêu đã chờ đợi của chúng tôi ở mức 23,60 và tăng trở lại từ đó, điều này cho thấy phần đầu giá sẽ tiếp tục xu hướng tăng trong các phiên sắp tới, trên đường kiểm tra mức 25,06 ban đầu.

Do đó, chúng tôi kỳ vọng sẽ chứng kiến ​​xu hướng tăng giá nhiều hơn trong ngày hôm nay và mục tiêu đầu tiên nằm ở mức 25,06, việc vi phạm nó đại diện cho chìa khóa để tăng lên mức 26,00 theo sau là mức 26,88, lưu ý rằng sự tiếp tục của sóng tăng phụ thuộc về sự ổn định giá trên 23,60.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa mức hỗ trợ 23,60 và mức kháng cự 25,00.

xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng