USDCAD giảm một cách bình tĩnh - Phân tích - 20-11-2020


Economy analysis


Cặp USDCAD quay trở lại giảm sau mức tăng tạm thời mà nó đã chứng kiến ​​ngày hôm qua, chờ đợi các giao dịch tiêu cực hơn để đạt được mục tiêu tiêu cực của chúng tôi, bắt đầu ở mức 1.3000 và mở rộng đến 1.2960.

Đường EMA50 tiếp tục hỗ trợ làn sóng giảm giá dự kiến, lưu ý rằng việc vi phạm 1.3180 sẽ ngăn đà giảm đề xuất và đẩy giá đạt được mức tăng mới đạt 1.3362.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho hôm nay nằm giữa hỗ trợ 1.2990 và kháng cự 1.3130.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm