Cập nhật giữa ngày cho Vàng 15-07-2020


Economy analysis


Giá vàng giao dịch tích cực để tấn công mức kháng cự của cờ tăng được đề cập sáng nay, hỗ trợ tiếp tục kịch bản xu hướng tăng dự kiến ​​hiệu quả trong phần còn lại của ngày, chờ đợi mục tiêu 1850,00 tiếp theo là các mức 1865,00 như các trạm chính tiếp theo, lưu ý rằng EMA50 tiếp tục hỗ trợ sóng tăng được đề xuất, sẽ vẫn có hiệu lực trừ khi phá vỡ 1780,00 và giữ dưới mức đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1795,00 và kháng cự 1840,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish