GBPUSD cố gắng phục hồi - Phân tích - 20-11-2020


Economy analysis


Đường EMA50 đã hình thành hỗ trợ tốt đối với cặp GBPUSD, để thúc đẩy giao dịch tăng và cố gắng lấy lại xu hướng tăng giá, nhưng chúng tôi nhận thấy rằng stochastic mất đà tích cực rõ ràng, điều này tạo thành yếu tố tiêu cực có thể thúc đẩy giá giảm trở lại .

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng giảm giá trong giai đoạn sắp tới trừ khi giá phục hồi để vi phạm 1.3320 và giữ ở trên nó, nhắc nhở bạn rằng mục tiêu tiêu cực đầu tiên của chúng tôi đang nằm ở mức 1.3105.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.3160 ​​và kháng cự 1.3340.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay : Giảm giá