EURUSD tiếp tục tăng - Phân tích - 20-11-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD đã tăng trở lại tốt sau khi kiểm tra mức 1,1825 vào ngày hôm qua, hỗ trợ việc tiếp tục tổng quan về xu hướng tăng giá của chúng tôi trong ngày và ngắn hạn, chờ hướng tới 1.2011, đại diện cho mục tiêu chính tiếp theo của chúng tôi.

EMA50 tiếp tục bảo vệ giao dịch bên trong kênh tăng giá, nhắc nhở bạn rằng việc tiếp tục các điều kiện sóng tăng được đề xuất giữ trên 1.1825.

Phạm vi giao dịch dự kiến cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1800 và kháng cự 1.1970.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng