Nvidia bám vào xu hướng tăng - Phân tích- 19-11-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của Nvidia (NVDA) đã tăng 0,05% trong phiên trước sau khi dựa vào sự hỗ trợ của đường SMA 50 ngày, với các tín hiệu tích cực từ RSI và trong bối cảnh xu hướng tăng chính trong trung hạn chiếm ưu thế.

Do đó, chúng tôi kỳ vọng cổ phiếu sẽ tăng nhiều hơn, nhắm mục tiêu đến ngưỡng kháng cự quan trọng là 589,15, miễn là nó giữ trên 532,30.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng