PayPal nhượng bộ trước áp lực tiêu cực - Phân tích - 19-11-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của PayPal Holdings (PYPL) đã giảm 1,13% trong phiên trước sau khi chạm vào ngưỡng kháng cự của đường SMA 50 ngày, đồng thời bị tổn thương khi xuyên thủng đường xu hướng tăng chính gần đây, với các tín hiệu tích cực từ RSI.

Do đó, chúng tôi cho rằng cổ phiếu sẽ thua lỗ nhiều hơn, nhắm mục tiêu đến mức hỗ trợ quan trọng là 174.70, với điều kiện nó giữ dưới 195.70.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm