Boeing biến lãi thành lỗ - Phân tích - 19-11-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của Boeing (BA) đạt mức cao nhất trong phiên ở mức 222,06 trước khi giảm trở lại và đánh dấu mức lỗ 3,21% do chốt lời, đồng thời thu thập động lực và thoát khỏi tình trạng bão hòa mua quá mức trong RSI, trong bối cảnh sự thống trị của phương tiện đi lên- xu hướng kỳ hạn, với sự hỗ trợ từ đường SMA 50 ngày.

Do đó, chúng tôi kỳ vọng cổ phiếu sẽ quay trở lại cao hơn, nhắm mục tiêu đến mức kháng cự quan trọng là 234,58, với điều kiện là mức hỗ trợ 181,62 được giữ nguyên.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng