Cập nhật giữa trưa cho dầu Brent 19-11-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent dao động trong xu hướng đi ngang kể từ buổi sáng và chúng ta cần có động cơ tích cực hỗ trợ để đẩy giá tiếp tục xu hướng tăng chính, mục tiêu 45,25 làm trạm đầu tiên, lưu ý rằng việc phá vỡ 43,00 sẽ dừng kịch bản tích cực và ấn vào giá để đạt được sự điều chỉnh giảm nhiều hơn trong ngày trước khi có bất kỳ nỗ lực mới nào để tăng.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa 43,00 hỗ trợ và 46,00 kháng cự.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng