Cập nhật giữa ngày cho GBPUSD 15-07-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD cho thấy các giao dịch tích cực mới vượt qua 1.2600 và giải quyết trên nó, củng cố kỳ vọng tiếp tục xu hướng tăng trên cơ sở ngắn hạn và ngắn hạn, nhắm mục tiêu mức 1.2777 làm trạm chính tiếp theo, nhắc nhở bạn rằng việc tiếp tục các điều kiện sóng tăng giữ ở mức trên 1,2515.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.2490 và kháng 1.2660.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish