Cập nhật giữa trưa cho dầu thô 19-11-2020


Economy analysis


Giá dầu thô cho thấy giao dịch đi ngang kể từ buổi sáng và đường EMA50 tiếp tục cung cấp hỗ trợ tích cực cho giá và miễn là giá trên 40,05, tổng quan về xu hướng tăng chính của chúng tôi sẽ vẫn có hiệu lực, được hỗ trợ bởi stochastic đạt đến mức quá bán , nhắc nhở bạn rằng các mục tiêu chờ đợi chính của chúng tôi bắt đầu ở 43,75 và mở rộng đến 44,80.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 40,05 và kháng cự 43,50.

< p>

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng