Cập nhật giữa trưa cho Silver 19-11-2020


Economy analysis


Giá bạc giao dịch với sự tiêu cực rõ ràng để tiếp cận mục tiêu đã chờ đợi của chúng tôi ở mức 23,60 và chúng ta cần theo dõi giá khi đạt đến mức này, vì việc phá vỡ mức này sẽ mở rộng sóng giảm và mở đường để tiến tới khu vực 22,13 trong tương lai cơ sở kỳ hạn, trong khi củng cố ở trên, nó sẽ đẩy giá bắt đầu nỗ lực phục hồi và đạt được các mục tiêu tích cực bắt đầu ở mức 25,06.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 23,60 hỗ trợ đến 24,80 kháng cự.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm