Cập nhật giữa trưa cho Vàng 19-11-2020


Economy analysis


Giá vàng giao dịch với sự tiêu cực rõ ràng để bắt đầu tấn công mức 1860,90, điều này thúc giục sự thận trọng từ giao dịch sắp tới, vì việc phá vỡ mức này sẽ ngăn chặn kịch bản tích cực được đề xuất gần đây và đẩy giá xuống và mở ra con đường chịu những tổn thất mới đạt được 1794,84.

Việc hợp nhất trên 1860,90 là bắt buộc để tiếp tục xu hướng tăng dự kiến ​​trong giai đoạn sắp tới, nhắc nhở bạn rằng các mục tiêu tích cực dự kiến ​​bắt đầu ở mức 1901,80.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1855.00 và kháng cự 1900.00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng tổng thể