Cập nhật giữa ngày cho EURUSD 19-11-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD phải đối mặt với áp lực tiêu cực khi tấn công mức hỗ trợ chính 1.1825, điều này khuyến khích sự thận trọng trong giao dịch sắp tới, vì việc phá vỡ mức này thể hiện chìa khóa để dừng kịch bản tích cực và chuyển sang giảm và chủ yếu là thăm 1.1720.

< p>

Cho đến thời điểm hiện tại, kịch bản xu hướng tăng sẽ vẫn còn hiệu lực với điều kiện giá ổn định trên 1.1825, nhắc nhở bạn rằng mục tiêu chờ đợi chính của chúng tôi đạt 1.2011.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1770 và kháng cự 1.1950.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng