EURJPY phải đối mặt với áp lực tiêu cực mạnh - Phân tích - 19-11-2020


Economy analysis


Cặp EURJPY đã không thể giữ được lâu trước áp lực tiêu cực, khi nhận thấy thu thập dữ liệu âm dưới 123,40 và ổn định lại trong kênh giảm, đạt mức 122,85.

Sự ổn định thường xuyên dưới ngưỡng kháng cự của kênh giảm giá và sự củng cố ngẫu nhiên trong các vùng quá bán cho phép chúng tôi kỳ vọng sẽ tiếp tục các nỗ lực tiêu cực, tiến tới mức 122,40, sau đó đạt mức 121,15 trong giai đoạn gần và trung hạn.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 123,45 đến 122,40

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm