Bạch kim chạm ngưỡng - Phân tích - 19-11-2020


Economy analysis


Giá bạch kim đã cố gắng tiếp tục cuộc tấn công tăng giá vào ngày hôm qua bằng cách ghi nhận mức 953,40, trong khi sự phục hồi nhanh chóng của nó dưới ngưỡng 945,00 có thể chặn tạm thời cuộc tấn công tăng giá và buộc nó hình thành dao động đi ngang cho đến khi thu thập thêm động lực tích cực.

Sự ổn định của rào cản này có thể làm tăng cơ hội tăng lên mức 903,00, trong khi nếu thành công giữ ở trên nó sẽ cho phép giá tiếp tục tăng với kỳ vọng sẽ tiến tới 980,00 sau đó đạt mức cao 1009,00.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho hôm nay là từ 950,00 đến 910,00

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Dao động trong phạm vi tăng