Giá đồng dao động trong kênh tăng giá - Phân tích - 19-11-2020


Economy analysis


Giá đồng bị ảnh hưởng bởi tiêu cực ngẫu nhiên, để lặp lại mức đóng cửa tiêu cực dưới 3,2300, hình thành sự phục hồi điều chỉnh giảm về phía 3,1800 cho đến khi thu thập được động lượng tích cực, kỳ vọng nhắm mục tiêu đường hỗ trợ của kênh tăng giá nhỏ ở mức 3,1270, sau đó theo dõi hành vi của nó để quản lý để phát hiện các mục tiêu tiếp theo.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 3,2200 đến 3,1300

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay : Giảm giá