USDCHF xung quanh đường trung bình động - Phân tích - 19-11-2020


Economy analysis


Cặp USDCHF dao động quanh đường EMA50, đi kèm với việc mất ngẫu nhiên theo động lượng tích cực và tiếp cận các vùng quá mua, chờ đợi để thúc đẩy giá tiếp tục xu hướng giảm dự kiến ​​trong thời gian tới, mục tiêu tiếp theo của nó nằm ở mức 0,9010.

Nói chung, kịch bản tiêu cực sẽ vẫn có hiệu lực và có hiệu lực trừ khi giá phục hồi để vi phạm 0,9192 và giữ ở trên nó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,9050 và kháng cự 0,9160.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm