Cập nhật giữa ngày cho EURUSD 15-07-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD đã tăng mạnh để vi phạm 1.1420 và cố gắng giữ trên nó, để gợi ý người đứng đầu về giá để đạt được nhiều lợi nhuận hơn trong giai đoạn sắp tới, nhưng chúng ta cần phải đóng cửa hàng ngày trên mức được đề cập để xác nhận hướng tới 1.1500 như

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục với tính trung lập của mình cho đến khi giá xác nhận vi phạm 1.1420 hoặc quay lại giao dịch bên dưới nó. p>

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa 1.1300 hỗ trợ và 1.1500 kháng cự.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Trung lập