AUDUSD cần động lực tích cực - Phân tích - 19-11-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD cho thấy giao dịch đi ngang kể từ ngày hôm qua, dao động quanh mức 0,7300 và giá cần có được động lực tích cực để hỗ trợ thúc đẩy giao dịch tiếp tục xu hướng tăng chính, mục tiêu chủ yếu là mức 0,7413.

Nhìn chung, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng tăng trong giai đoạn sắp tới với điều kiện là giá ổn định trên mức 0,7255 và 0,7210, lưu ý rằng đường EMA50 hỗ trợ làn sóng tăng được đề xuất.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,7240 và 0,7370

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng