Giá dầu Brent đạt được một số mức tăng - Phân tích - 19-11-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent đã cung cấp các giao dịch tích cực vào ngày hôm qua nhưng nó dừng lại gần ngưỡng cản 45.00, để giao dịch tiêu cực và kiểm tra mức 44.00, nhận thấy rằng giá bắt đầu đưa ra một số xu hướng tăng giá, ám chỉ nỗ lực tiếp tục xu hướng tăng chính, chờ kiểm tra Mức 45,25 ban đầu.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng tăng giá chính được hỗ trợ bởi EMA50, trừ khi phá vỡ mức 43,00 và giữ dưới mức đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa 43,00 hỗ trợ và 46,00 kháng cự.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng