Giá dầu thô nỗ lực quay trở lại kênh - Phân tích - 19-11-2020


Economy analysis


Giá dầu thô đã tìm thấy ngưỡng kháng cự vững chắc được hình thành bởi sự hỗ trợ bị phá vỡ của kênh tăng giá xuất hiện trên biểu đồ, buộc giá cung cấp các giao dịch tiêu cực ngay bây giờ, đang trên đường kiểm tra tiềm năng đối với cơ sở hỗ trợ quan trọng hiện tại là 40,90.

EMA50 tiếp tục hỗ trợ giá từ bên dưới, trong khi stochastic cố gắng thu thập động lượng tích cực, do đó, chúng tôi tin rằng cơ hội hợp lệ để tiếp tục xu hướng tăng chính, mà mục tiêu chính tiếp theo nằm ở 43,75, tiếp theo là 44,80, lưu ý rằng việc giữ trên 40,05 là điều quan trọng để đạt được các mục tiêu này.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 40,05 và kháng cự 43,50.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng