Giá bạc chịu áp lực tiêu cực - Phân tích - 19-11-2020


Economy analysis


Giá bạc đã phá vỡ mức 24,45 và nằm dưới mức đó, điều này khiến giá chịu áp lực tiêu cực trong ngày mà chúng tôi dự kiến ​​sẽ nhắm mục tiêu kiểm tra 23,60 khu vực trước khi có bất kỳ nỗ lực mới nào để tăng.

Do đó, xu hướng giảm sẽ được kỳ vọng cho ngày hôm nay được hỗ trợ bởi áp lực tiêu cực hình thành bởi đường EMA50, lưu ý rằng việc vi phạm 24,50 sẽ khiến giá lấy lại xu hướng tăng mà mục tiêu của nó bắt đầu bằng cách kiểm tra 25,06.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 23,60 và kháng cự 24,80.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm