Giá vàng chạm ngưỡng hỗ trợ quan trọng - Phân tích - 19-11-2020


Economy analysis


Giá vàng giảm xuống để đạt đến ngưỡng của hỗ trợ quan trọng 1860,90, đại diện cho đường hỗ trợ quan trọng nhất đối với các giao dịch ngắn hạn, vì việc phá vỡ nó sẽ khiến xu hướng giảm, hướng tới việc truy cập các khu vực 1794,84 ban đầu.

Cho đến nay, kịch bản tích cực vẫn hợp lệ trừ khi phá vỡ mức 1860,90 và giữ với mức đóng hàng ngày dưới mức đó, nhắc nhở bạn rằng các mục tiêu đã chờ đợi của chúng tôi bắt đầu ở mức 1901,80 sau đó là 1934,86. / p>

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1855,00 và kháng cự 1900,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng tổng thể