USDJPY đạt mục tiêu - Phân tích - 19-11-2020


Economy analysis


Cặp USDJPY đã thành công để đạt được mục tiêu chờ đợi của chúng tôi chính xác là 103,65 và ổn định gần nó, chịu áp lực tiêu cực liên tục đến từ đường EMA50, hỗ trợ cơ hội vượt qua mức đã đề cập và mở ra con đường đạt được các mục tiêu tiêu cực hơn, như trạm tiếp theo nằm ở 103,00.

Do đó, chúng tôi kỳ vọng sự tiếp tục thống trị của xu hướng giảm, có tính đến việc không phá vỡ được 103,65 sẽ đẩy giá bắt đầu nỗ lực phục hồi kiểm tra mục tiêu đó là 104,40, tiếp theo là 105,20 khu vực chủ yếu.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 103,00 và kháng cự 104,30

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm