EURUSD kiểm tra hỗ trợ - Phân tích - 19-11-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD đã bật lên theo hướng giảm giá sau khi chạm ngưỡng 1.1900 vào ngày hôm qua, để kiểm tra đường hỗ trợ của kênh tăng giá xuất hiện trên biểu đồ, nhận thấy rằng đường EMA50 gặp hỗ trợ này để tăng thêm sức mạnh cho nó, trong khi stochastic đạt đến vùng quá bán ngay bây giờ.

Do đó, những yếu tố này khuyến khích chúng tôi đề xuất xu hướng tăng giá trong giai đoạn sắp tới, chờ hướng đến 1.2011 thể hiện mục tiêu chính tiếp theo của chúng tôi, lưu ý rằng việc phá vỡ 1.1825 sẽ ngăn đà tăng dự kiến và ấn vào giá để giảm về 1.1720 trước khi có bất kỳ nỗ lực mới nào để tăng.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1770 và kháng cự 1.1950.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng