EURJPY ghi lại mục tiêu đầu tiên - Phân tích - 15-7-2020


Economy analysis


Cặp EURJPY đã mở rộng tăng mạnh vào ngày hôm qua để ghi lại mục tiêu đầu tiên ở 122,40 và xác nhận tình cảm của mình bằng sự thống trị của xu hướng tăng, hy vọng sẽ thu thập được động lực tích cực mới và giải quyết trên 120,60 để hình thành cuộc tấn công tăng giá mới và cố gắng nhấn lên mức 122,90 , khi vượt qua nó có thể mở rộng giao dịch tới 123,75 trong giai đoạn sắp tới.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 121,70 đến 122,90

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish