Lợi nhuận của Intel thấp hơn - Phân tích - 18-11-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của Intel trở lại mức thấp hơn với mức giảm 1,43% trong bối cảnh xu hướng giảm chính trong trung và dài hạn chiếm ưu thế, với áp lực tiêu cực từ đường SMA 50 ngày, đối nghịch với các tín hiệu tích cực từ RSI.

Do đó, chúng tôi kỳ vọng cổ phiếu sẽ thua lỗ nhiều hơn, nhắm mục tiêu đến mức hỗ trợ quan trọng là 43,62, miễn là mức kháng cự 48,40 được giữ vững.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm